Bedrijfshal Cornelisland in Ridderkerk

In Ridderkerk, op Cornelisland, in het uitgestrekte en afwisselende industriegebied dat langs de snelweg aan de rand van het stadscentrum loopt, is studio Depth gevraagd om een ​​ruime bedrijfshalen te ontwerpen.

De onregelmatige vorm van het perceel zorgt voor een bijna trapeziumvormig gebouw waar de verschillende hoeken en hellingen samenwerken om verschillende sectoren van het gebouw te definiëren: een grote dubbele opslagruimte met een overdekte en hellende ruimte voor een gemakkelijkere laadprocedure van de vrachtwagens, twee kleinere bedrijfshallen en twee faciliteitenblokken met kantoorruimtes over twee niveaus. Rondom het gebouw vinden zijn parkeerplaatsen voor de medewerkers en bezoekers gepositioneerd

De eenvoud van de plattegronden, geregeerd door principes van efficiëntie, functionaliteit en optimalisatie van de lay-out, die een dergelijk gebouw vereist, komt overeen met de gevel en zijn pure schoonheid. De hele gevel is bekleed met een hoogwaardig sandwichpanlen, maar door een zorgvuldige gelaagdheid van elementen wordt het een speels en dynamisch element: een donkere kroon definieert de verschillende compartimenten van het gebouw, grote glasopeningen en een metalic bekleding op een lichtere toon completeren de gevel ontwerp, op een zodanige manier dat het project opvalt boven elk ander bedrijfsgebouw in de buurt vanwege zijn eenvoudige en elegante aantrekkingskracht.

Het ontwerp

De meeste hallen en kantoren zijn zo open mogelijk ingedeeld met gebruik van hoge plafonds waardoor er gemakkelijk aanpassingen kunnen worden doorgevoerd aan installaties en indelingen.

Wat betreft de brandveiligheid van het pand is er voor gekozen om de liggers van het dak op kantel knokken te leggen zodat het gebouw bij een eventuele brand gefaseerd bezwijkt en zo naastgelegen hallen niet instorten. Dit is gerealiseerd door het gebruik van een combinatie van staal, gas, beton en brandwerende sandwichpanelen.

Het pand is berekend aan de hand van de BENG-norm (bijna energie neutraal gebouw), welke is uitgevoerd door gecertificeerde calculators. In samenspraak met de installateur is gezocht naar de meest optimale installatie, om zo een zuinig en fijn klimaat te creëren.

Een gedeelte van het pand zal worden gebruikt door AW accu. Een eis vanuit hen was dat de vloer voldoende versterkt zou zijn voor de opslag van de zware accu’s in hoge stellingen.

Er is veel geschakeld met milieudiensten om aan te kunnen tonen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om eventuele milieuschade te voorkomen. 

Daarnaast had opdrachtgever de wens om deze accu’s in een inpandige vrachtwagen dock te kunnen lossen. Hiervoor is een hele dock ontworpen inclusief dockleveller.