Ooststraat

De Ooststraat 8 is een zeer centraal gelegen open ruimte in het historische centrum van Oud-Beijerland. Deze ruimte wordt gevuld met een perkje, parkeerplaatsen en een vuilnispunt. Kijken naar de historische kaart van Oud-Beijerland uit 1866 wordt duidelijk hoe centraal de locatie altijd al gelegen heeft. Daarnaast valt te concluderen dat er eerder bebouwing te vinden was. Het terugbrengen van bebouwing op deze locatie, en daarmee verdichten van het historische centrum van Oud-Beijerland, omvat de kern van deze ontwerpopgave. In dit document wordt stapsgewijs het analyse- en ontwerpproces doorlopen, om uiteindelijk tot een aantal heldere conclusies en principes te komen. Verder zal er ook antwoord worden gegeven op de eerder gestelde vragen in de eerste Quickscan. Deze zullen vervolgens als leidraad gelden in het uitwerken van het ontwerp. Het uitgangspunt van deze opgave is een wijze van verdichting te onderzoeken welke passend is bij het historische karakter en de schaal van de dorpskern, maar gelijktijdig de toekomstbestendigheid van het dorp onderstreept.

Het ontwerp

Ter aansluiting van de woningbehoefte in Oud-Beijerland heeft de opdrachtgever in het voorstadium van deze ontwikkeling ervoor gekozen om verschillende appartementen te realiseren voor diverse doelgroepen. Als doelstelling voor het gebouw zijn de onderstaande doelgroepen geselecteerd: – Ouderen BG. – Fysiek gehandicapten BG. – Starters 1-3 verdieping Woningmarkt analyse NVM Makelaar Taxateur: Ik kan je informeren dat naar mijn idee in deze onder druk staande woningmarkt er op dit moment een aanzienlijk te kort is in woningen voor ouderen, gehandicapten en/ of starters. De nieuwbouwprojecten, die de afgelopen periode te koop zijn gekomen en die nog te komen, bieden geen positieve vooruitzichten voor deze doelgroepen. Ik ben hier zeer enthousiast over. Ik ben zelf bij meerdere nieuwbouwprojecten in koop- en verhuur objecten in Oud-Beijerland betrokken. Dit is en zal allemaal op gebied van vrije sector zijn. Ik adviseer je dan ook het navolgende: appartementen met een woonoppervlakte tussen de 55 en 75 m2. 2 tot 3 kamerappartementen. Dit type wordt in toekomstige omliggende projecten en in de bestaande bouw niet (meer) aangeboden.

Het resultaat leidt tot een ontwerp van 15 appartementen waarbij de begane grond bij uitstek geschikt is voor ouderen c.q. fysiek gehandicapten. Vanaf zowel de achterzijde als voorzijde zijn de doorzonwoning toegankelijk. Aangrenzend aan de woonkamer is een 1 grote slaapkamer ontworpen. Aansluitend aan de woningen op de begane grond zijn de woningen op de bovenliggende verdiepingen in basis ontworpen met twee slaapkamers en een grote woonruimte. Via (privacy) nissen gelegen aan de galerij zijn deze uitsluitend vanuit de achterzijde toegankelijk.

Landschap speelt een belangrijke rol in het hele gebouw, om de huidige situatie van het perceel te respecteren en om een aangenaam woongemeenschap te creëren. De groenstructuur wordt op verschillende manieren en niveaus toegepast. Allereerst wordt de groene deken die over de omliggende daken doorgezet op het nieuwe dakvlak. Aan de openbare straat wordt groen teruggegeven aan publieke ruimte door verschillende lage groene zones in het ontwerp op te nemen die door de hele dorp gebruikt kunnen worden. De duurzame en aantrekkelijke stroken komen in de plaats voor de verdwenen parkeerplaats. De binnenplaats heeft een weelderige natuur, net als de hele galerij en verticale verdeling van de achtergevel, om aanpasbare gebieden te creëren voor de bewoners om te communiceren.
Het groen is ontworpen met specifeke plantensoorten, die door het hele jaar door veranderen en constant een aantrekkelijk aspect kunnen garanderen. Het groene dak heeft naast een aantrekkelijk dakterras en uitzicht over de omgeving ook de functie als water bufering systeem. In de steeds meer stedelijke omgeving zijn hevige regenbuien de afgelopen jaren tot een groot probleem gegroeid. Groene daken bieden hier een ideale oplossing waarbij het overtollige water gelijkmatig aan de HWA wordt afgedragen en gedeeltelijk verdamd. Het dak biedt verder plaats voor de benodigde zonnepanelen om een duurzame leefomgeving te creëren.
Voorkomend uit het doel om 15 goedkope koopwoningen te realiseren op dit perceel is een minimum aantal ramen vereist om de bewoners, welzijn en een standaard woonkwaliteit te bieden. Voor een gebouw van een dergelijke omvang zal de traditionele manier van omgaan met de openingen in de gevel, zoals zou kunnen worden gesuggereerd door de gebouwen in de omgeving, een enorme platte gevel creëren, een enorme muur die de kleinere proporties van de omliggende gebouwen zou kunnen verstoren.
Kijkend naar de verticaliteit van de omliggende dorpsgezichten zijn in het ontwerp diepe negge geïntroduceerd. Met deze negge ontstaat er een menselijke maat in het volume en wordt in aansluiting met zijn omgeving en verticaal ritmiek geïntroduceerd. Aansluitend op de verticale ritmiek worden d.m.v. horizontale betonnen elementen de verticale delen als een ketting aan elkaar gerijgd. Het resultaat is een evenwichtig gevelontwerp waarmee het gebouw een elegante en aangename uitstraling krijgt van schaduwen, ritme en verhoudingen.
Om de verbinding met het dorp en de openbare straat verder te benadrukken wordt de gevelstructuur opengebroken ter plekke van de plint waarbij het gebouw zich naar de straat opent De verschillend gevormde grote ramen zorgen voor meer licht en privacy in de appartementen op de begane grond. Doormiddel van ambachtelijke gevormde rode bakstenen in een verfjnd metselverband wordt dit op een subtiele wijze benadrukt
De intergratie, levendigheid en gezellige uitstraling van het ontwerp worden het ontwerp aangevuld met, houten voordeuren, subtiele hekwerk en wisselende metselverbanden en uitvoeringen Ter voltooiing van de opgave wordt het landschap en de natuur als hoofdpersoon van de binnenplaats doorgetrokken naar de openbare straat om de relatie tussen het gebouw en de stad te verzachten.