Landschapsarchitecten met focus op de toekomst

Onderzoekers en landschapsarchitecten zijn constant bezig om nieuwe technieken en modellen te ontwikkelen om onze omgeving leefbaar te houden in verband met de groeiende populatie. Iets dat zorgt voor een enorme druk op het klimaat, maar ook op sociaaleconomische systemen en het woningaanbod. Ook de landschapsarchitecten van DEPTH verdiepen zich in de toekomst door te werken aan innovatieve projecten en vernieuwende visies op verstedelijking.   

01/ Betaalbaar hoogwaardige architectuur
02/ Bouwkundige keuring & advies
03/ Vast team van architecten

Innovatieve strategie

Momenteel werkt DEPTH aan een innovatieve strategie voor een verwoest gebied in Amerika. Op de betreffende locatie is door olie-exploratie, houtkap, uitputting en extreme vervuiling ongeveer 3200 vierkante kilometer van belangrijke wetlands vernietigd. Deze wetlands beschermden het achterliggende land, waar de lokale bevolking woont, tegen overstromingen en orkanen. Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor dit landverlies hebben geen antwoord op deze rampzalige situatie en daarmee is het een klassiek voorbeeld van een kortetermijnvisie waarbij verkeerd wordt omgegaan met onze planeet. Landschapsarchitecten van DEPTH zoeken uit hoe dit zwaar getroffen gebied kan herstellen en zelfvoorzienend en energieneutraal kan worden.  

Revitaliseren

In opdracht van een investeerder is DEPTH met dit gebied aan de slag gegaan. Met behulp van een innovatieve gebiedsvisie proberen we de vervuilde grond te revitaliseren. Door samenwerkingen aan te gaan met diverse stakeholders en de kennis van vooraanstaande lokale agrariërs te gebruiken hebben we een strategie ontwikkeld om het ecosysteem een nieuwe kans te geven.  

Strategie & toetsen

De natuur is veerkrachtiger dan we denken. We maken gebruiken we de nog aanwezige historische technische grondlaag en van de oorspronkelijke natuurlijke laag om de onderliggende grondlaag te herinterpreteren. Hierbij hanteren we een parametrisch model dat we constant kunnen bijsturen aan de hand van actuele gegevens die we verzamelen gedurende het proces. Zo creëren we een rijke voedingsbodem die zich zal ontwikkelen voor landbouw, natuur en recreatie.

Onze opdrachtgever, een visionair met hart voor het gebied, is de strategie op dit moment op kleine schaal aan het toetsen. Aan de hand van die uitkomsten bepalen we wat de vervolgstappen zullen zijn voor dit zeer omvangrijke gebied. Als de strategie succesvol wordt bevonden, kan deze een referentie vormen voor de wereldwijde problematiek rondom kwetsbare kuststroken.

Wilt u meer weten over dit project of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

”Tekenwerk zeer professioneel uitgevoerd, tekenaar denkt mee met de klant, en eventuele aanpassingen waar nodig snel uitgevoerd. Erg tevreden!”

DHR. M. SCHIPPER SCHIPPER A.B.T.

”De heren zijn creatief, deskundig en vooral meedenkend tot een voor mij ideale oplossing. Kostenbewust ontwerp met ruimte voor noviteiten en hergebruik van materialen.”

DHR. M. HEGEMAN PARTICULIER

”Begin 2020 ben ik via internet in contact gekomen met de heren van Depth. Wij waren op zoek naar een architect, bij voorkeur uit de Hoeksche Waard, die voor ons de bestemmingswijziging kon regelen van een landbouwschuur naar een horeca locatie. Zij zijn hiermee aan de slag gegaan met als resultaat dat we nu naast ons restaurant ook een grote zaal hebben kunnen realiseren. Ook de verbouwing van dit pand is door Depth begeleid, waarbij zij hun expertise qua akoestiek, inrichting en bouwkundige wetgeving met ons gedeeld hebben.”

HENK DE KONING KONINGSHOEVE