Bedrijfshal Ridderkerk | Depth Architecten

Bedrijfshal Cornelisland

In Ridderkerk, op Cornelisland, in het uitgestrekte en afwisselende industriegebied dat langs de snelweg aan de rand van het stadscentrum loopt, is studio Depth gevraagd om een ruime bedrijfshalen te ontwerpen.
CATEGORIE
LOCATIE
GROOTTE
Bedrijfshal Ridderkerk | Depth Architecten
De meeste hallen en kantoren zijn zo open mogelijk ingedeeld met gebruik van hoge plafonds waardoor er gemakkelijk aanpassingen kunnen worden doorgevoerd aan installaties en indelingen. Wat betreft de brandveiligheid van het pand is er voor gekozen om de liggers van het dak op kantel knokken te leggen zodat het gebouw bij een eventuele brand gefaseerd bezwijkt en zo naastgelegen hallen niet instorten. Dit is gerealiseerd door het gebruik van een combinatie van staal, gas, beton en brandwerende sandwichpanelen.

Het pand is berekend aan de hand van de BENG-norm (bijna energie neutraal gebouw), welke is uitgevoerd door gecertificeerde calculators. In samenspraak met de installateur is gezocht naar de meest optimale installatie, om zo een zuinig en fijn klimaat te creëren.

Een gedeelte van het pand zal worden gebruikt door AW accu. Een eis vanuit hen was dat de vloer voldoende versterkt zou zijn voor de opslag van de zware accu’s in hoge stellingen. Er is veel geschakeld met milieudiensten om aan te kunnen tonen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om eventuele milieuschade te voorkomen.

Daarnaast had opdrachtgever de wens om deze accu’s in een inpandige vrachtwagen dock te kunnen lossen. Hiervoor is een hele dock ontworpen inclusief dockleveller.
Bedrijfshal Ridderkerk | Depth Architecten