De Koningshoeve

De bestaande schuur op het terrein zal deels worden omgebouwd tot een feestzaal. In het toekomstige gebouw zijn diverse ruimten aanwezig waar (muziek)geluidproductie plaats zal gaan vinden, o.a. de feestzaal op de begane grond en twee multifunctionele bijeenkomstruimten op de eerste verdieping.
CATEGORIE
LOCATIE
GROOTTE
Aan de Botweg 1a is het bestaande restaurant Koningshoeve gesitueerd. De bestaande schuur op het terrein zal deels tot een feestzaal worden omgebouwd. Het betreft het zuidelijke deel van de schuur. Na de verbouwing zal een feestzaal en twee multifunctionele bijeenkomstruimten aanwezig zijn, evenals secundaire functies zoals bergingen en toiletten.
De Koningshoeve is een centraal gelegen restaurant in de Hoekse Waard. Kenmerkend voor De Koningshoeve is de landelijke ligging en de stijl welke een regionale aantrekkingskracht heeft die tot buiten de gemeente grenzen strekt. Ter uitbreiding van de bestaande horeca-activiteiten heeft de Koninghoeve het voornemen om een bestaande loods met een agrarische bestemming te transformeren naar een horeca gelegenheid voor grote feesten/partijen/congressen met een capaciteit van 800 a 1000 gasten. Naar aanleiding van de positieve intentie-uitspraak van het college gemeente Hoekse Waard op 30 januari 2020 wordt in dit document stapsgewijs de bestaande situatie doorlopen en worden de intentiea van het schetsontwerp gepresenteerd.

Het uitgangspunt van deze opgave is een transformatie welke passend is in landelijke liggen en stijl van de Koningshoeve, maar gelijktijdig de toekomstbestendigheid van De Koningshoeve onderstreept en bijdraagt aan het voorzieningsniveau en de sociaaleconomische staat van de Hoekse Waard. Om te voldoen aan de intentie-uitspraak van de gemeente Hoekse Waard en de CROW-parkeernorm zal de bestaande parkeergelegenheid worden uitgebreid met 200 parkeerplaatsen. Het verharde parkeerterrein zal achter de om te bouwen loods, grenzen aan de achtergelegen landerijen worden gesitueerd.