Vuurbaken

Vuurbaken is te typeren als een klassiek Nederlands landschap met lintbebouwing, veelal voortkomend uit de verpoldering in de 17e tot 19e eeuw. Karakteriserend voor een dergelijk lintdorp is het weidse landschap met vergezichten gelegen achter de lintbebouwing, waarop men tussen de (veelal) vrijstaande bebouwing door zicht krijgt. Dit zorgt voor een voortdurende afwisseling tussen het intieme karakter van het klassieke – wellicht zelfs nostalgische lintdorp, en het open karakter van het Hollandse polderlandschap.
CATEGORIE
LOCATIE
GROOTTE
Kijkend naar de historische lintbebouwing is Depth voor haar opdrachtgever de fam. Kruis opzoek gegaan naar passende wijze om de bestaande woning te moderniseren. In het ontwerp wordt een bestaande uitbouw aan de achterzijde van de woning vervangen en is aan de zijkant van het hoofdvolume een volwaardige entree ontworpen. Dienend aan het hoofdvolume en de vergezichten is in het ontwerp gekozen om de nieuwe volumes in hoogte ondergeschikt te maken aan bestaand. Betreft de materialisering is getracht om op zorgvuldige, doch eigentijdse wijze aansluiting te vinden op de al aanwezige materialen.