De kosten voor ontwerpen en bouwen

Home > De kosten voor ontwerpen en bouwen

Voordat we beginnen aan uw bouwproject, inventariseren we de te maken ontwerp- en bouwkosten. Het komt voor dat de klant zelf al verschillende zaken heeft voorbereid op het gebied van bouwkosten, maar vaak ontbreken hierbij nog de nodige onderdelen. Iets dat verderop in het project vervelende effecten kan hebben op de financiering van uw project. Hieronder een overzicht van de posten die wij over het algemeen terug zien in een regulier woningbouwproject:

icoon voor oplevering

Aankoop grond / Bestaand pand

De eerste stap is veelal het bemachtigen van een kavel of een bestaand pand. Gaat u het bestaande pand slopen of moet de aangekochte grond nog bouwrijp worden gemaakt? Beide handelwijzen hebben andere gevolgen voor de financiering voor uw project.   

Icoon van notaris om aan te geven dat ook deze kosten horen bij de bouwkosten

Financiering / Notaris

Bij ieder bouwproject is er een notaris nodig die de eigendomsakte en hypotheekakte opstelt. Met de eerste akte wordt u officieel eigenaar van de grond en met de tweede gaat u de financiële verplichting aan.

Icoon architect met bouwtekening van het ontwerp in de hand.

Architect

Een architect van DEPTH werkt uw plannen en ideeën uit op papier. Deze stukken dienen als basis van het project omdat alles hierin wordt vastgelegd en afgesproken. Afhankelijk van de complexiteit en de grootte van een bouwproject ligt de vergoeding van een architect tussen de 5 en 13 procent van de totale bouwkosten. Uitgaande van een volledig bouwproces kan onderstaande kostenopbouw worden aangehouden:

        schetsontwerp en studie: 10%

        voorlopig ontwerp: 15%

        definitief ontwerp: 20%

        omgevingsvergunning: 10%

        werk-bestektekeningen: 20%

        aanbesteding: 5%

        uitvoering: 20%

Icoon adviseur die onder andere nodig is bij nieuwbouw.

Constructeur

Voor het verkrijgen van de vergunning is het verplicht om constructieberekeningen en – tekeningen te maken van het ontwerp. Uiteraard zijn deze documenten ook nodig om er zeker van te zijn dat het nieuwe pand blijft staan. De gemeente gebruikt de gegevens om te handhaven tijdens de bouw. 

Icoon adviseur die onder andere nodig is bij nieuwbouw.

Overige adviseurs

In het geval van nieuwbouw is het nodig om een EPG (Energie Prestatie Gebouwen) te laten berekenen voor het verkrijgen van een vergunning. Daarnaast kan er bijvoorbeeld bij een bestaand pand gevraagd worden naar een asbestinventarisatie. Ook kunt u bij deze kosten denken aan een bedrijf dat een verlichtingsplan maakt voor uw project of u adviseert op het gebied van geluid en/of klimaat.

Icoon leges. Dit zijn kosten die de gemeente maakt zoals de behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning.

Leges

De gemeente waar u uw plannen realiseert zal de benodigde leges aan u doorberekenen. Denk aan kosten die gemaakt worden voor het behandelen van de omgevingsvergunning of de kosten voor het gebruik van openbare parkeervakken omdat u anders geen opslagruimte heeft.

Icoon bouwkundig aannemer die onderdeel is van de bouwbegeleiding

Bouwkundige aannemer

De kosten om het plan daadwerkelijk uit te laten voeren door een aannemer zijn een belangrijk onderdeel van de totale bouwkosten. Deze prijzen fluctueren erg door economische invloeden. DEPTH geeft graag advies en helpt u met het vergelijken van offertes en het selecteren van de juiste aannemer. 

Icoon voor aansluitkosten

Aansluitkosten 

Een nieuwe woning wordt niet automatisch aangesloten op het nuts netwerk. Aansluitingen voor elektriciteit, gas, warmte, water, riool en media/communicatie moet u zelf regelen en betalen.

Wilt u meer weten over de bouwkosten van een project of heeft u vraag over één van onze andere diensten, neem dan gerust contact op!