Omgevingsvergunning in regio Rotterdam

U heeft in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig als u van plan bent iets te bouwen of te slopen in regio Rotterdam. Architectenbureau DEPTH, uit Oud-Beijerland heeft ruime kennis en ervaring op dit gebied en kan daarom de aanvraag van een omgevingsvergunning in de buurt van Rotterdam voor u regelen. Zo weet u zeker dat uw project soepel zal verlopen.

Bouw- en omgevingsvergunning aanvragen in de buurt van Rotterdam

Vroeger moesten er binnen een projectontwikkeling verschillende vergunningen aangevraagd worden voor verschillende fases en activiteiten van het project. Denk aan een sloopvergunning, een kapvergunning, of een inritvergunning. Nu hoeft dat niet meer omdat alles in één omgevingsvergunning wordt geregeld met de overkoepelende Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

Aanvraag

Als we de aanvraag voor u oppakken, kijken we eerst uitvoerig naar de beschikbare documenten. Door de documenten op voorhand zorgvuldig te reflecteren aan de geldende regels en voorwaarden in de wet kunnen we bepalen op welke manier we de aanvraag gaan indienen. Dit is belangrijk omdat de gemeente kan beslissen om een aanvraag voor een bouwvergunning of een omgevingsvergunning niet in behandeling te nemen als er gegevens ontbreken. De gelegenheid om aan te vullen is eenmalig en krijgt de aanvrager alleen als er sprake is van een herstelbaar gebrek.  

Omgevingsloket

Via het Omgevingsloket selecteren wij voor u de juiste activiteiten/werkzaamheden zodat de bijbehorende instantie(s) de documenten ontvangen ter beoordeling. Een bekende instantie bij reguliere woningbouw is de welstandscommissie, die de documenten op uiterlijke verschijning toetst. Over het algemeen duurt het, vanaf het moment dat we de aanvraag indienen, acht weken voordat u uitsluitsel krijgt, maar in de praktijk zien we vaak dat de gemeente verlenging aanvraagt. Er komen dan nog zes weken bij. Is de aanvraag complexer? Dan beslist de gemeente Rotterdam of elders binnen zes maanden over het wel of niet gunnen van een omgevingsvergunning.

Kosten

Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning in de buurt van Rotterdam zitten kosten verbonden omdat er verschillende zaken getoetst moeten worden door ambtenaren. De hoogte van deze legeskosten is afhankelijk van de betreffende gemeente en de totale kosten van het bouwproject. Wanneer u een architect inhuurt van ons kantoor nabij Rotterdam om uw omgevingsvergunning aan te vragen, zorgen wij dat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Ga een gesprek met ons aan

Wilt u meer weten over het aanvragen van een omgevingsvergunning in regio Rotterdam? Neem dan gerust contact met ons kantoor in Oud-Beijerland op! Wij staan u graag te woord om uw vragen te beantwoorden of u van meer informatie te voorzien. U bereikt ons via het telefoonnummer +31 6 53 50 34 88 of door een e-mail te sturen naar info@deptharch.nl.