Aanvragen omgevingsvergunning (bouwvergunning)

Omgevingsvergunning

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. DEPTH heeft ruime kennis en ervaring op dit gebied en kan daarom de aanvraag van een omgevingsvergunning voor u regelen. 

Bouwvergunning

Vroeger moesten er binnen een bouwproject verschillende vergunningen aangevraagd worden voor verschillende fases en activiteiten van het project, denk aan een sloopvergunning, een kapvergunning, of een inritvergunning. Nu hoeft dat niet meer omdat alles in één omgevingsvergunning wordt geregeld met de overkoepelende Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.   

Aanvraag

Als we de aanvraag voor u oppakken, kijken we eerst uitvoerig naar de beschikbare documenten. Door de documenten op voorhand zorgvuldig te reflecteren aan de geldende regels en voorwaarden in de wet kunnen we bepalen op welke manier we de aanvraag gaan indienen. Dit is belangrijk omdat de gemeente kan beslissen om een aanvraag voor een omgevingsvergunning niet in behandeling te nemen als er gegevens ontbreken. De gelegenheid om aan te vullen is eenmalig en krijgt de aanvrager alleen als er sprake is van een herstelbaar gebrek.   

Omgevingsloket

Via het Omgevingsloket selecteren wij voor u de juiste activiteiten/werkzaamheden zodat de bijbehorende instantie(s) de documenten ontvangen ter beoordeling. Een bekende instantie bij reguliere woningbouw is de welstandscommissie, die toetst de documenten op uiterlijke verschijning. Over het algemeen duurt het, vanaf het moment dat we de aanvraag indienen, 8 weken voordat u uitsluitsel krijgt, maar in de praktijk zien we vaak dat de gemeente verlenging aanvraagt. Er komen dan nog zes weken bij. Is de aanvraag complexer? Dan beslist de gemeente binnen 6 maanden over het wel of niet gunnen van een omgevingsvergunning.

Kosten

Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zitten kosten verbonden omdat er verschillende zaken getoetst moeten worden door ambtenaren. De hoogte van deze legeskosten is afhankelijk van de betreffende gemeente en de totale kosten van het bouwproject. 

Wilt u meer weten over deze of een van onze andere diensten? Neem dan gerust contact met ons op!