Een omgevingsvergunning aanvragen in 4 stappen

Bent u in het bezit van de grond waarop u uw droomhuis wilt realiseren? Of wilt u een bestaande schuur op het erf slopen en er een nieuwe woning of grote aanbouw voor in de plaats bouwen? In beide gevallen is een omgevingsvergunning een belangrijke stap in het bouwproces. Voor het aanvragen van zo’n vergunning dient u een compleet pakket aan documenten aan te leveren. Als er gegevens ontbreken, zal de gemeente om aanvulling vragen. Kunt u daar niet op tijd aan voldoen, dan kan de gemeente beslissen om de aanvraag niet in behandeling te nemen. Een goede voorbereiding is daarom essentieel. Wij helpen u graag op weg met onderstaand stappenplan voor het aanvragen van een omgevingsvergunning

1. Zoek uit welke permissies op uw project van toepassing zijn

Waar vroeger vergunningen nodig waren voor verschillende fasen van een project, vallen alle aanvragen nu binnen de omgevingsvergunning. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een sloopvergunning, een kapvergunning of inritvergunning, maar ook aan vergunningen voor het bouwen in beschermde natuurgebieden of het verbouwen van monumenten. Alvorens u begint met het verzamelen van documenten, raden wij u daarom aan een goed overzicht te maken van de verschillende werkzaamheden binnen uw project of plan.

2.Bekijk de indieningsvereisten van uw gemeente

Als u weet welke documenten van toepassing zijn en u deze hebt verzameld, toetst u de documenten aan de specifieke indieningseisen van uw gemeente. Wees hierin nauwkeurig. Foute informatie of informatie die ontbreekt, kan leiden tot vertraging: de gemeente zal om aanvulling vragen en zal de termijn waarin beslist wordt of u wel of geen vergunning krijgt, verlengen. Regelgeving betreffende de omgevingsvergunning kunt u terugvinden in de Wabo: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

3.Een laatste toets: voldoen alle documenten volgens de huidige wetgeving?

Naast het compleet maken van de documentatie, is het verstandig om de inhoud van alle documenten te toetsen aan de geldende regels en wetten. Om te voorkomen dat een aanvraag door de gemeente wordt geannuleerd, laten veel mensen het aanvragen van de omgevingsvergunning over aan een architect. Door zijn professionele ervaring kan een architect direct bepalen op welke manier de aanvraag het beste aan de gemeente kan worden voorgelegd.

4.De omgevingsvergunning aanvragen

Als u de volledige documentatie hebt gecheckt op eventuele fouten of ontbrekende informatie en deze hebt getoetst aan de huidige regels, kunt u overgaan tot het aanvragen van de omgevingsvergunning. Dit kunt u online doen via het omgevingsloket van uw gemeente. Aan de aanvraag zijn kosten (leges) verbonden die per gemeente verschillend zijn en kunnen oplopen met de complexheid van uw aanvraag. Als uw aanvraag door de gemeente wordt afgewezen, zullen gemaakte kosten (leges) niet worden vergoed en moet u deze toch betalen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de omgevingsvergunning voor uw project? Onze ervaren architecten helpen u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.