Hoe verloopt een bouwproces?

Home > Hoe verloopt een bouwproces?

Tussen de aanvang en afronding van een bouwproject zit vaak 2 à 3 jaar. Gedurende het bouwproces komt er veel op u af en kan het voorkomen dat u zaken over het hoofd ziet. Daarom is het goed om per fase door het bouwproces heen te gaan. DEPTH helpt u hier graag bij en geeft bouwkundig advies bij het maken van lastige keuzes. Voor een regulier bouwproject zou het volgende bouwproces gehanteerd kunnen worden:

icoon voor initiatie architect

Initiatie 

U heeft een plan en bent op zoek naar een architect. Aan de hand van uw budget en eisen stellen wij een offerte op met de daarin de te verrichten werkzaamheden en fases. Na akkoord maken wij een planning aan de hand van de offerte en gaan we stapsgewijs te werk.

icoon voor schetsontwerp

Schetsontwerp 

In deze fase doen we onderzoek met behulp van uw input. We doen inspiratie op, kijken naar de locatie en ook belangrijk naar wat er wel en niet mag van het bestemmingsplan. We maken de bouwkosten inzichtelijk in een investeringsraming en komen dan tot een eerste ontwerp met de door uw aangegeven uitgangspunten. U krijgt uitgebreid de mogelijkheid om hierop te reageren waarna wij starten met de verdere uitwerking van uw ontwerp.

Icoon voor voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp 

In dit stadium van het bouwproces gaan we dieper in op de materialisatie van het ontwerp en creëren we een indeling. Met behulp van AutoCAD of BIM worden de eerste lijnen en maatvoering op papier gezet. Ook is het wenselijk om in deze fase al de financiële haalbaarheid vast te stellen. De visualisaties krijgen meer vorm en we benaderen externe partijen voor het maken van offertes.

icon voor definitiefontwerp

Defintief ontwerp 

Het team brengt de tekeningen naar een hoger detailniveau door knooppunten en materialen uit te zoeken en toe te wijzen aan de verschillende onderdelen. Samen met een constructeur wordt de definitieve constructie van het pand bepaald en verwerkt in de stukken. De documentatie voor de omgevingsvergunning wordt voorbereid en gepresenteerd voor die naar de gemeente gaat.

Icoon voor vergunningsaanvraag

Omgevingsvergunning

Voordat er gebouwd mag worden, moet er in veel gevallen een omgevingsvergunning aanwezig zijn. DEPTH zorgt voor de aanvraag en het contact met de betreffende instantie die hierover gaat. Als er aanvullende documenten nodig zijn, leveren we die ook aan in deze fase. 

Icoon voor werktekening voor het ontwerp van het huis

Werk-bestekstekeningen

Als de omgevingsvergunning onderweg is, beginnen we met het opwerken van de tekeningen ten behoeve van de aanbestedingsfase. Alle details moeten nu op de tekeningen worden gezet en specifiek voor het project worden vastgelegd zodat er geen verwarring kan ontstaan over bijvoorbeeld het materiaalgebruik, het gewenste afwerkingsniveau en de wijze waarop de diverse (esthetische) onderdelen uitgewerkt dienen te worden. Daarnaast is het wenselijk om een bestek of technische omschrijving te laten maken waarin de uitwerking van het ontwerp schriftelijk en technisch wordt vastgelegd zodat er niets vergeten wordt in het bouwproces.

icoon voor aanbesteding

Aanbesteding

Het kiezen van een aannemer is de volgende stap in het bouwproces. We schrijven een aanbesteding uit en laten meerdere aannemers een offerte te maken. Wij begeleiden u bij het doornemen van de offertes zodat u de beste partij kunt kiezen voor uw project. Ook bij onduidelijkheden nemen wij contact op om bouwkundige problemen te voorkomen.

Icoon voor uitvoering

Uitvoering

Na het selecteren van een aannemer is het tijd om te gaan bouwen. DEPTH begeleidt uw bouwproject graag om ervoor te zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en uw ontwerp ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. We doen inspecties en zijn aanwezig bij bouwvergaderingen. Ook adviseren wij u en de aannemer bij bouwkundige vraagstukken, bewaken we de planning en houden we de financiën nauwlettend in de gaten.

Icoon van checklist dat onderdeel is van de oplevering in het bouwproces

Oplevering

De aannemer rond het bouwproces af en overhandigt u de sleutels. Tijdens de oplevering is het van belang dat u het pand controleert en eventuele tekortkomingen noteert op het proces verbaal zodat de aannemer deze nog kan verhelpen. We lopen graag met u mee voor advies.

Icoon van interieur als laatste stap van het bouwproces

Nazorg

Na de oplevering zullen eventueel nog andere aannemers werkzaamheden verrichten die betrekking hebben op het binnenhuis interieur (vloeren leggen, tegelen, keuken plaatsen, etc.). Ook in deze fase kunt u DEPTH inschakelen voor advies en er zo voor zorgen dat het esthetisch gewenste niveau wordt behaald. Dan is het moment eindelijk daar, u gaat het pand in gebruik nemen. Heeft u daarna nog vragen of verzoeken, schroom niet om deze aan ons te stellen. Wij zijn daarnaast ook benieuwd of u nog steeds van uw uitgevoerde droom geniet!

Wilt u meer weten over het bouwproces of heeft u een vraag over één van onze andere diensten, neem dan gerust contact op!