Wittenburgergracht

Ter uitbreiding van het woonoppervlakte en het vergroten van de woonkwaliteit ziet opdrachtgever kansen om de bestaande woning te verbouwen. Kijkende naar de huidige situatie biedt de woning onvoldoende ruimte voor het gezin en betreft het momenteel een onlogische verdeling van de diverse verblijfsruimten.
CATEGORIE
LOCATIE
GROOTTE
Ter behoud van het tuinoppervlakte wordt er in het ontwerp gekozen om de extra ruimte binnen de bestaande footprint te realiseren. In overeenstemming met de overige belanghebbend binnen de VVE betreft het voorstel om uitgaande van een eerdere bouwvergunning het terras te verwijderen en aanvullend deze ruimte te onderkelderen. Zorgvuldige materiaalkeuzes worden overwogen zodat het project traditionele en hedendaagse technieken combineert: de metselwerk voorgevel, de gestucte achtergevel, het gekleurde beton, zodanig dat aanpassing op subtiele wijze door zijn schoonheid en elegante eenvoud opvalt, maar tegelijkertijd verwijst en aansluitend bij de bestaande kleur en structuren.