De bouwkosten berekenen: zo maakt u een goede calculatie

Voor u begint aan een nieuw te bouwen woning, schuur of bedrijfspand maakt u hoogstwaarschijnlijk een berekening van de bouwkosten. Dit kunt u samen met een architect doen, maar het komt ook vaak voor dat men zelf al aan het rekenen is geweest in Excel alvorens een architect in te schakelen. Het geval wil nog weleens dat hieruit een scheef beeld van de werkelijke kosten voortkomt. Om zeker te weten dat uw berekening alle kosten van het te bouwen project omvat, kunt u onderstaande checklist doorlopen.

1.De aankoop van grond of een bestaand pand

Als u nog geen grond of woning bezit waar u wilt bouwen, begint uw project met de aankoop van een stuk grond of een bestaand pand. Voor het opstellen van de bijkomende eigendomsakte en een eventuele hypotheekakte is hulp van een notaris vereist. Vergeet dus niet de notariskosten in te calculeren bij de aankoop. Houd bij de berekening van de aankoopkosten ook rekening met eventuele bijkomende sloopkosten of bijvoorbeeld het bouwrijp maken van de gekochte grond. Deze kosten kunnen erg uiteenlopend zijn en hebben zodoende grote invloed op de uiteindelijke bouwkosten van uw project.

2.Het inhuren van een architect

De totaalkosten van het inhuren van een architect verschillen per project en hangen af van wat u door de architect laat doen. Het inhuren van een architect zorgt voor zekerheid en is een logische stap om uw project voor onvoorziene tegenvallers en bijkomende kosten te behoeden. Afhankelijk van, onder andere, de grootte en complexiteit van uw bouwproject, ligt de vergoeding van een architect tussen de 5 en 13% van de totale bouwkosten. Op onze pagina over bouwkosten berekenen vindt u gedetailleerde informatie over de kostenopbouw indien u samenwerkt met een architect van DEPTH.

3.Vergunningen

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning moet uw project aan een aantal eisen voldoen. Zo is het verplicht om constructieberekeningen inclusief de bijbehorende tekeningen van het ontwerp te overhandigen. Uit deze berekeningen blijkt dat het te bouwen pand aan alle veiligheidseisen voldoet. Als u de bouwkosten wilt berekenen  van een nieuwbouw woning, zult u ook een berekening van de EPG (Energie Prestatie Gebouwen) moeten overleggen alvorens in aanmerking te komen voor een vergunning. In het geval van een renovatie van een bestaande woning kan worden gevraagd naar documenten zoals bijvoorbeeld een asbestinventarisatie. Zijn uw plannen goedgekeurd door de gemeente? Houd er rekening mee dat zij hun leges aan u zullen doorberekenen.

4.Aannemerskosten

De aannemerskosten omvatten een groot deel van de totaalkosten van het bouwproces. De kosten van een aannemer zijn onderhevig aan economische invloeden. Bereken deze dus altijd op de korte termijn en ga niet met een verjaarde berekening van de bouwkosten aan de slag. Het is aan te raden altijd een buffer in te bouwen voor onverwachte prijsstijgingen. Hiermee voorkomt u budgetproblemen tijdens de bouw.

5.Aansluitkosten

Als u zo snel mogelijk wilt intrekken in uw nieuwe woning; begin dan op tijd met het regelen van de aansluiting op het nuts netwerk. Deze aansluiting omvat elektriciteit, gas, warmte, water, riool en telefoon/internet. Zo zit u er direct behaaglijk bij!

Meer weten over het calculeren van de bouwkosten?

Het berekenen van de bouwkosten is bij DEPTH een vast onderdeel van het bouwproces. Wilt u er zeker van zijn dat u alle kosten van tevoren juist heeft begroot? U kunt met een van onze architecten uw begrote bouwkosten doorlopen voor u aan de bouw begint. Om antwoord te krijgen op uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons op.