Wat is een omgevingsvergunning en wanneer heeft u deze nodig?

Als u plannen hebt voor het bouwen van een nieuwe woning, schuur of aanbouw aan uw huidige woning, is de kans groot dat u een architect inschakelt voor het maken van een ontwerp. Vanuit een schets ontstaan een definitief ontwerp en uiteindelijk wordt een bouwtekening opgesteld. U bent nu toe aan de volgende stap in het bouwproces: het aanvragen van vergunningen. Maar welke vergunningen heeft u nodig en welke kosten komen daarbij kijken? Wij zetten het voor u op een rij.

Welke vergunningen heeft u nodig?

Vaak heeft u voor er mag worden gestart met de bouw van uw project een vergunning nodig. Vroeger was permissie nodig voor verschillende fasen van een project: een sloopvergunning, kapvergunning of inritvergunning moesten allemaal apart worden aangevraagd. Tegenwoordig vallen al deze aanvragen onder de noemer ‘omgevingsvergunning’.

Wat is een omgevingsvergunning?

Bij het verstrekken van een omgevingsvergunning wordt gekeken naar een verscheidenheid aan permissies die voor de start van de bouw kunnen worden verstrekt. Naast een goedkeuring voor sloopwerkzaamheden, kunt u ook denken aan permissie voor het bouwen in beschermde natuurgebieden, het verbouwen van monumenten of andere panden met historische waarde of het tijdelijk plaatsen van voorwerpen op de openbare weg. Regels voor de omgevingsvergunning staan opgesteld in de Wabo: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Een omgevingsvergunning aanvragen doet u zo

Een omgevingsvergunning aanvragen kunt u zelf doen via het omgevingsloket online of bij de gemeente. Echter, komen bij de aanvraag een aantal indieningsvereisten kijken. Bij onvoldoende voorwerk kan het gebeuren dat uw aanvraag wordt afgewezen, bijvoorbeeld omdat er gegevens ontbreken. Een nieuwe bouwvergunning aanvragen is niet zomaar geregeld. Bereid u daarom goed voor en zorg dat u de regels kent voor u de aanvraag omgevingsvergunning indient. Als u er zeker van wilt zijn dat u niets over het hoofd ziet kunt u er ook voor kiezen de aanvraag uit te besteden. Ook als u in een eerder stadium geen bouwkundig tekenaar van DEPTH hebt ingeschakeld, helpen wij graag bij een uitgebreide analyse van de tekeningen en overige documenten. Samen met u maken wij een checklist omgevingsvergunning en ook dienen wij de aanvraag voor u in. Door onze jarenlange ervaring en uitgebreide kennis over de huidige wetgeving kunnen wij ervoor zorgen dat uw aanvraag op de best mogelijke manier aan de overheid wordt aangereikt.

Wat zijn de kosten van een omgevingsvergunning?

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt bij het online loket of bij de gemeente zijn hier kosten aan verbonden. Deze kosten zullen variëren afhankelijk van de grootte en complexheid van uw aanvraag en worden hoger naarmate er aan uw aanvraag meer tijd moet worden besteed. Maakt u een fout in de aanvraag of ontbreekt er informatie? Dan is de kans groot dat uw aanvraag wordt afgewezen en u deze opnieuw moet indienen. De al gemaakte kosten zullen in dit geval niet worden vergoed.

Wilt u meer informatie over de aanvraag omgevingsvergunning of bent u benieuwd naar een prijsopgave met betrekking tot uw project? Om de mogelijkheden met ons te bespreken kunt u contact opnemen.