Utiliteitsarchitectuur

Onder utiliteitsbouw vallen alle gebouwen die geen woonbestemming hebben. De eisen die worden gesteld aan dit soort gebouwen zijn totaal anders omdat de nadruk niet ligt op persoonlijk gebruik, maar op de functie ervan.

01/ Betaalbaar hoogwaardige architectuur
02/ Bouwkundige keuring & advies
03/ Vast team van architecten

Utiliteit

Gebouwen die onder utiliteit vallen, hebben een bepaald nut en kunnen door verschillende mensen worden gebruikt. Denk aan kantoren, ziekenhuizen, fabrieken, scholen, winkelcentra, etc. Deze gebouwen hebben een specifieke functie en alles dat met het gebouw te maken heeft, moet daar op worden afgestemd. Zo komt het dus geregeld voor dat een eis als comfort achterwegen wordt gelaten.

Utiliteitsbouw is vaak veel grootschaliger dan woningbouw. Ook zijn er bij zo’n project vaak veel partijen betrokken met verschillende belangen. DEPTH ziet dit als een interessante uitdaging want dit vereist veel onderling overleg. Daarnaast dienen bepaalde werkzaamheden goed op elkaar afgestemd te worden omdat bijvoorbeeld technische installaties goed bereikbaar moeten blijven. Ook is het van belang om kundige onderaannemers bij het project te betrekken die al in een vroeg stadium meedenken over de te ontwerpen installatie. Niet elke elektromonteur is geschikt voor een utiliteitsproject omdat de eisen en technische aspecten van de installaties vaak professioneel van aard zijn.  

Profiteer van onze kennis en expertise

Al vanaf het begin van het project maken we constant afwegingen tussen de functionaliteit van het te bouwen gebouw, de esthetische wensen, het budget en duurzaamheid. We streven altijd naar het creëren van een duurzaam object dat jaren meekan. Daarnaast zijn we altijd opzoek naar nieuwe bouwmethodes en materialen zodat we tot verrassende ontwerpen kunnen komen, maar verliezen daarbij de functie van het gebouw nooit uit het oog. DEPTH is ervan overtuigd dat een goed ontwerp bijdraagt aan een aangename sfeer onder de uiteindelijke gebruikers van het gebouw. 

Heeft u een vraag over utiliteitsbouw of wilt u meer weten over een van onze andere diensten? Neem dan gerust contact op. 

”Tekenwerk zeer professioneel uitgevoerd, tekenaar denkt mee met de klant, en eventuele aanpassingen waar nodig snel uitgevoerd. Erg tevreden!”

DHR. M. SCHIPPER SCHIPPER A.B.T.

”De heren zijn creatief, deskundig en vooral meedenkend tot een voor mij ideale oplossing. Kostenbewust ontwerp met ruimte voor noviteiten en hergebruik van materialen.”

DHR. M. HEGEMAN PARTICULIER

”Begin 2020 ben ik via internet in contact gekomen met de heren van Depth. Wij waren op zoek naar een architect, bij voorkeur uit de Hoeksche Waard, die voor ons de bestemmingswijziging kon regelen van een landbouwschuur naar een horeca locatie. Zij zijn hiermee aan de slag gegaan met als resultaat dat we nu naast ons restaurant ook een grote zaal hebben kunnen realiseren. Ook de verbouwing van dit pand is door Depth begeleid, waarbij zij hun expertise qua akoestiek, inrichting en bouwkundige wetgeving met ons gedeeld hebben.”

HENK DE KONING KONINGSHOEVE