Utiliteitsarchitectuur

Onder utiliteitsbouw vallen alle gebouwen die geen woonbestemming hebben. De eisen die worden gesteld aan dit soort gebouwen zijn totaal anders omdat de nadruk niet ligt op persoonlijk gebruik, maar op de functie ervan.

Utiliteit

Gebouwen die onder utiliteit vallen, hebben een bepaald nut en kunnen door verschillende mensen worden gebruikt. Denk aan kantoren, ziekenhuizen, fabrieken, scholen, winkelcentra, etc. Deze gebouwen hebben een specifieke functie en alles dat met het gebouw te maken heeft, moet daar op worden afgestemd. Zo komt het dus geregeld voor dat een eis als comfort achterwegen wordt gelaten.

Aanleg van kabels voor gebouw dat valt onder utiliteitsbouw

Kenmerken

Utiliteitsbouw is vaak veel grootschaliger dan woningbouw. Ook zijn er bij zo’n project vaak veel partijen betrokken met verschillende belangen. DEPTH ziet dit als een interessante uitdaging want dit vereist veel onderling overleg. Daarnaast dienen bepaalde werkzaamheden goed op elkaar afgestemd te worden omdat bijvoorbeeld technische installaties goed bereikbaar moeten blijven. Ook is het van belang om kundige onderaannemers bij het project te betrekken die al in een vroeg stadium meedenken over de te ontwerpen installatie. Niet elke elektromonteur is geschikt voor een utiliteitsproject omdat de eisen en technische aspecten van de installaties vaak professioneel van aard zijn.  

Ontwerp

Al vanaf het begin van het project maken we constant afwegingen tussen de functionaliteit van het te bouwen gebouw, de esthetische wensen, het budget en duurzaamheid. We streven altijd naar het creëren van een duurzaam object dat jaren meekan. Daarnaast zijn we altijd opzoek naar nieuwe bouwmethodes en materialen zodat we tot verrassende ontwerpen kunnen komen, maar verliezen daarbij de functie van het gebouw nooit uit het oog. DEPTH is ervan overtuigd dat een goed ontwerp bijdraagt aan een aangename sfeer onder de uiteindelijke gebruikers van het gebouw. 

Heeft u een vraag over utiliteitsbouw of wilt u meer weten over een van onze andere diensten? Neem dan gerust contact op.